CCS görnüşi 2 zarýad beriji birleşdiriji

 • CCS görnüşi 2V zarýad beriji 1000V 200A

  CCS görnüşi 2V zarýad beriji 1000V 200A

  'Elektrik ulagynyň geçiriji zarýad beriş enjamy '62196-3 IEC 2011 bilen tanyşyň

  SHEET 3-Lj Tehniki ülňüler we talaplar

  Dice Gowy görnüşi, tozan geçirmeýän gorag örtügi bilen Açmak we ýapmak aňsat

  Ated Gabat gelýän şertlerde IP55 gorag synpy

  Materials Materiallaryň ygtybarlylygy, antiflamasiýa, daşky gurşawy goramak, aşgazan

  garşylyk, täsire garşylyk, ýag garşylygy we anti-UV

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň