DCNE MANUFACTURER FACTORY
3.3KW 8KW OBC CHARGER
6.6KW OBC CHARGER

Üstünligimiz

Satisfiedüzlerçe kanagatly müşderi

Biz hakda

Kompaniýamyz bilen tanyşyň

Chengdu Dacheng New Energy Technology Co., Ltd, (Aşakda "DCNE" 1997 1997-nji ýylda döredilipdi. Ilki başda kameranyň batareýasynyň üstünde işleýän zarýad beriji enjamyň üstünde işleýärdik.2000-nji ýylda Goranmak ministrligimiz bilen işleşip, elektrik ulaglary üçin bortdaky zarýad berijini işläp düzüp, harby bazary üstünlikli açyp başladyk.Soň bolsa aýagymyzy goýup, awtoulag meýdançasyna girýäris, zarýad berijilerimiz raýat ýerlerinde ulanylyp başlandy.“Professional zarýad beriji çözgüt üpjün ediji hökmünde DCNE” diňe bir şygarymyz däl, eýsem biziň maksadymyz.Geçen ýyllarda DCNE OBC taslamalarynda ädimlerimizi hiç wagt duruzmaýar.Zarýad beriji tehnologiýa gözlegleri we ösüşi barada täzelikleri dowam etdirýäris we ýapyk / öçürilen zarýad berijiler üçin 20-den gowrak patent alýarys.

Şol bir wagtyň özünde, “Müşderi ilki bilen DCNE”, ähli DCNE agzalary bu gysga ýadymyzda saklaýarlar.Soňky 20 ýylda müşderilerimiz üçin elmydama çuňňur pikir edýäris.Dolandyryşymyzy, önümçiligimizi, gözleg-agtaryş işimizi, hil gözegçiligimizi we bäsdeşlige ukyply bazar bahasyny, durnukly ýokary hilli, çalt eltiş wagtyny, hünär çözgütlerini tassyklamak we müşderilerimize has täze zatlar getirmek üçin ähli hyzmatymyzy ösdürýäris.

Indi DCNE batareýa öndürijilerine, golf / klub arabalaryna, logistika ýük awtoulaglaryna, elektrik gaýyklaryna, arassalaýjy arabalara, ekskawatorlara, ATV-lere, Aerokosmos meýdançasyna we ş.m.

DCNE siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar!

has köp
 • 1997
  Kompaniýa döretmek
 • 23+
  Harby tehniki tejribe
 • 2000-nji ýylinedördül metr+
  Zawod meýdany
 • 50000+
  ýyllyk satuw
 • about-bg

Specialörite önümler

Üç kategoriýa bölünýär
 • AC90V-265V Giriş- DC 12v-440v güýçlendiriji
 • AC220v Giriş -DC 12v-120v güýçlendiriji
 • Batareýa seriýasy
 • EV zarýad enjamlary

Programma pudagy

Satisfiedüzlerçe kanagatly müşderi
 • excavator
 • cleaning cart
 • glof cart
 • excavator
 • yacht charger
 • lifter charger

Kompaniýanyň habarlary

Satisfiedüzlerçe kanagatly müşderi
 • DCNE Charger’s charging mode

  DCNE zarýad berijiniň zarýad tertibi

  22 Fewral, 09

  Adaty zarýad bermek: adaty nyrh boýunça zarýad berilýär.Zarýad beriş togy, adatça, batareýanyň kuwwatynyň 10% -ine, zarýad beriş naprýa .eniýesi batareýanyň kesgitlenen naprýa .eniýesinden 120-125% -e geçmeýär we zarýad beriş wagty adatça 10-15 sagat bolýar.Trickle zarýad bermek: kiçijik zarýad toguny ulanýar (...

 • Some factors that may slow down the home charging speed of your electric car

  Elektrikli awtoulagyňyzyň öý zarýad tizligini haýalladyp biljek käbir faktorlar

  21-nji dekabry

  Elektrikli awtoulagyňyzyň öýde zarýad beriş tizligini haýalladyp bilýän käbir faktorlar, dowam etmezden ozal sagatda näçe kilometr goşup boljakdygyny aýtmadyk.Munuň sebäbi, ulaga berýän güýjüňiziň üýtgemegi bilen ...

 • Some factors that may slow down the home charging speed of your electric car

  Elektrikli awtoulagyňyzyň öý zarýad tizligini haýalladyp biljek käbir faktorlar

  21-nji dekabry

  Elektrikli awtoulagyňyzyň öý zarýad beriş tizligini haýalladyp biljek käbir faktorlar-1 Eger kanagatlanarly elektrik awtoulagynyň eýesi bolmak isleseňiz, öýde zarýad bermek zerurdyr.Plaginli gibrid elektriniň ýerine arassa elektrik ulagy bolanda ...

 • Electric car charging is a mess for new electric car owners

  Elektrikli awtoulag zarýadlary täze elektrik awtoulag eýeleri üçin bulaşyklyk

  21-nji dekabry

  Elektrikli awtoulag zarýad bermek täze elektrik awtoulag eýeleri üçin bulaşyklyk, muňa derek 1962-nji ýyldaky guradyjy birikmäni ulanmak islediler.Muny etmek, çygly eşikleri ýa-da ýokary tokly simleri günde bir ýa-da iki gezek dakmagy ýa-da aýyrmagy aňladýandygyny ýatdan çykaralyň ...

 • Eksport paýlanyşy

  Önümlerimiz daşary ýurda eksport edilýär,
  we ulanyjylarymyz bütin dünýäde paýlanýar

  map

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň