Bol Gysgaça syn - Chengdu Dacheng New Energy Technology Co. Ltd.

Gysgaça syn

DCNE MANUFACTURER FACTORY site

Gysgaça düşündiriş

Chengdu Dacheng New Energy Technology Co., Ltd, (Aşakda "DCNE" 1997 1997-nji ýylda döredilipdi. Ilki başda kameranyň batareýasynyň üstünde işleýän zarýad beriji enjamyň üstünde işleýärdik.2000-nji ýylda Goranmak ministrligimiz bilen işleşip, elektrik ulaglary üçin bortdaky zarýad berijini işläp düzüp, harby bazary üstünlikli açyp başladyk.Soň bolsa aýagymyzy goýup, awtoulag meýdançasyna girýäris, zarýad berijilerimiz raýat ýerlerinde ulanylyp başlandy.“Professional zarýad beriji çözgüt üpjün ediji hökmünde DCNE” diňe bir şygarymyz däl, eýsem biziň maksadymyz.Geçen ýyllarda DCNE OBC taslamalarynda ädimlerimizi hiç wagt duruzmaýar.Zarýad beriji tehnologiýa gözlegleri we ösüşi barada täzelikleri dowam etdirýäris we ýapyk / öçürilen zarýad berijiler üçin 20-den gowrak patent alýarys.

Şol bir wagtyň özünde, “Müşderi ilki bilen DCNE”, ähli DCNE agzalary bu gysga ýadymyzda saklaýarlar.Soňky 20 ýylda müşderilerimiz üçin elmydama çuňňur pikir edýäris.Dolandyryşymyzy, önümçiligimizi, gözleg-agtaryş işimizi, hil gözegçiligimizi we bäsdeşlige ukyply bazar bahasyny, durnukly ýokary hilli, çalt eltiş wagtyny, hünär çözgütlerini tassyklamak we müşderilerimize has täze zatlar getirmek üçin ähli hyzmatymyzy ösdürýäris.

Indi DCNE batareýa öndürijilerine, golf / klub arabalaryna, logistika ýük awtoulaglaryna, elektrik gaýyklaryna, arassalaýjy arabalara, ekskawatorlara, ATV-lere, Aerokosmos meýdançasyna we ş.m.

DCNE siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar!

charger workshop
charger automatic production control room
Part of charger assembly service
ico-1

1997
Guruldy

ico-4

23 ýyl harby gulluk
tehnologiýa tejribesi

ico-3

2000 inedördül
metr zawody

ico-2

50000 + toplum
Ualyllyk satuw

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň