Habarlar

 • Zarýad bermek zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt

  Zarýad bermek zerurlyklaryňyz üçin iň oňat çözgüt

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde netijeli we ygtybarly zarýad beriş çözgütlerine isleg hiç wagt ýokary bolmandy.IP66 zarýad berijileriniň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde iň täze önümimizi hödürländigimize buýsanýarys.IP66 güýçlendirijimiz hiliň, netijeliligiň we howpsuzlygyň iň ýokary ülňülerine laýyk gelýär ...
  Koprak oka
 • CCS2 zarýad rozetkasy bilen zarýad beriş tejribäňizi üýtgediň

  CCS2 zarýad rozetkasy bilen zarýad beriş tejribäňizi üýtgediň

  Giriş Häzirki zaman çalt ösýän dünýäde, netijeli we ygtybarly zarýad beriş çözgütlerine isleg artýar.Bu ewolýusiýanyň başynda CCS2 Charging Socket - elektrik ulaglary we mor üçin has ýokary zarýad öndürijiligini üpjün etmek üçin döredilen iň täze önüm ...
  Koprak oka
 • CCS 2 görnüşli zarýad birikdirijisi bilen EV zarýad berişini öwürmek

  tanyşdyryň: Elektrik ulagynyň zarýad bazaryndaky barha artýan islegleri kanagatlandyrmak üçin döredilen iň täze çözgüt bolan DaCheng CCS Type 2 Charging Connector bilen tanyşdyrmak.Zarýad beriş enjamlarynyň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde ýokary hilli CCS Type 2 zarýad beriji birikdirijilerimiz we CCS Type 2 zarýad beriji rozetkalarymyz ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagynda zarýad beriji rozetka uly rol oýnaýar

  Elektrik ulagynda zarýad beriji rozetka uly rol oýnaýar

  “Chengdu Dacheng New Energy Technology Co., Ltd.” Siçuanyň Çengdu şäherinde ýerleşýär.Zarýad beriji, CCS2-EU zarýad beriji wilka we zarýad rozetkasyny öndürýäris we öndürýäris.DCNE-CCS2-EV seriýaly Europeanewropanyň standart DC zarýad beriji rozetkasy, elektrik toguny elektrik ulagy tarapyndan talap edilýän elektrik energiýasyna öwürmek ...
  Koprak oka
 • DCNE-CCS2-EV CCS2 giriş 200A / 250A DC zarýad beriji rozetka

  DCNE-CCS2-EV CCS2 giriş 200A / 250A DC zarýad beriji rozetka

  Esasy aýratynlyklary: Bahalandyrylan tok: 200A / 250A Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 1000V izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ 1000V DC çydamly naprýa: eniýe: 3000V AC / 1min aýratynlyklary IEC 62196.3-2014 2. Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 1000V 3. Bahalandyrylan tok: 200A / 250A 4. TUV / CE kepilnama talaplaryny ýerine ýetiriň 5. Göni wilka garşy ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulaglary üçin soňky nesil zarýad berijileriň artykmaçlyklary

  DCNE ýygylygy öwrüji impuls zarýad beriji seriýasy "ýokary derejeli birleşdirilen impuls çalt zarýad we zarýad tehnologiýasy" we "awtomatiki kesgitlemek programmasy bilen dolandyrylýan zarýad we innowasiýa tehnologiýasy" kabul edýär, zarýad beriş netijeliligini we hilini ep-esli ýokarlandyryp biler, ...
  Koprak oka
 • Awtoulag güýçlendirijisiniň funksiýasy

  Awtoulag güýçlendirijisiniň funksiýasy

  Bortdaky zarýad beriji, elektrik ulagyna berk oturdylan zarýad berijini aňladýar.Elektrik ulagynyň güýç batareýasyny ygtybarly we awtomatiki zarýadlamak ukybyna eýedir.Zarýad beriji zarýad toguny ýa-da naprýa acceniýe akkordiýasyny dinamiki sazlap biler ...
  Koprak oka
 • Bortdaky zarýad beriji tehnologiýasynyň häzirki ýagdaýy

  Bortdaky zarýad beriji tehnologiýasynyň häzirki ýagdaýy

  Awtoulag zarýad beriji tehnologiýasynyň ýagdaýy Häzirki wagtda bazardaky ýolagçy awtoulaglary we ýörite ulaglar üçin bortdaky zarýad berijileriň güýji esasan 3,3kw we 6,6kw öz içine alýar we zarýad beriş netijeliligi 93% bilen 95% arasynda jemlenendir.DCNE zarýad berijileriniň zarýad beriş netijeliligi ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - mehaniki zarýad

  Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - mehaniki zarýad

  .Uly göwrümli mehaniki zarýad beriş stansiýalary köplenç bilelikde ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagyna zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - Göçme zarýad

  Elektrik ulagyna zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - Göçme zarýad

  (1) Villa: Üç fazaly dört simli metr we garaşsyz awtoulag duralgasy bar.Göçme zarýad bermek üçin ýaşaýyş paýlaýyş gutusyndan garaageyň ýörite rozetkasyna 10mm2 ýa-da 16mm2 çyzyk goýmak üçin bar bolan ýaşaýyş elektrik üpjünçilik desgalaryny ulanyp biler.elektrik üpjünçiligi.(2) Gen ...
  Koprak oka
 • DC zarýad ýaragynyň artykmaçlyklary näme?

  Elektrik ulaglarynyň meşhurlygy bilen köp adam awtoulagyň zarýad ýaragyna üns berip başlady.Häzirki wagtda bazardaky iň köp ýaýran iki görnüş, DC zarýad beriji ýaraglar we AC zarýad beriji ýaraglar.Şeýlelikde, DC ýarag ýaragynyň artykmaçlyklary näme?Näme üçin beýle köp meşhur ...
  Koprak oka
 • DC ýaraglaryny zarýadlamak üçin dizaýn pikirleri

  Energiýany tygşytlaýan ulaglaryň örtüginiň yzygiderli gowulaşmagy bilen, DC zarýad beriji ýaraglary ulanmagyň ýygylygy kem-kemden artdy we önüm dizaýnyna bolan talaplar ýokarlandy.Ine käbir dizaýn pikirleri.Ilki bilen, DC zarýadyny bilýän dostlar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň