Habarlar

 • DCNE-CCS2-EV CCS2 giriş 200A / 250A DC zarýad beriji rozetka

  DCNE-CCS2-EV CCS2 giriş 200A / 250A DC zarýad beriji rozetka

  Esasy aýratynlyklary: Bahalandyrylan tok: 200A / 250A Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 1000V izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ 1000V DC çydamly naprýa: eniýe: 3000V AC / 1min aýratynlyklary IEC 62196.3-2014 2. Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 1000V 3. Bahalandyrylan tok: 200A / 250A 4. TUV / CE kepilnama talaplaryny ýerine ýetiriň 5. Göni wilka garşy tozan ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulaglary üçin soňky nesil zarýad berijileriň artykmaçlyklary

  DCNE ýygylygy öwrüji impuls zarýad beriji seriýasy "ýokary derejeli birleşdirilen impuls çalt zarýad we zarýad tehnologiýasy" we "awtomatiki kesgitlemek programmasy bilen dolandyrylýan zarýad we innowasiýa tehnologiýasy" kabul edýär, zarýad beriş netijeliligini we hilini ep-esli ýokarlandyryp biler, ...
  Koprak oka
 • Awtoulag güýçlendirijisiniň funksiýasy

  Awtoulag güýçlendirijisiniň funksiýasy

  Bortdaky zarýad beriji, elektrik ulagyna berk oturdylan zarýad berijini aňladýar.Elektrik ulagynyň güýç batareýasyny ygtybarly we awtomatiki zarýadlamak ukybyna eýedir.Zarýad beriji zarýad toguny ýa-da naprýa acceniýe akkordiýasyny dinamiki sazlap biler ...
  Koprak oka
 • Bortdaky zarýad beriji tehnologiýasynyň häzirki ýagdaýy

  Bortdaky zarýad beriji tehnologiýasynyň häzirki ýagdaýy

  Awtoulag zarýad beriji tehnologiýasynyň ýagdaýy Häzirki wagtda bazardaky ýolagçy awtoulaglary we ýörite ulaglar üçin bortdaky zarýad berijileriň güýji esasan 3,3kw we 6,6kw öz içine alýar we zarýad beriş netijeliligi 93% bilen 95% arasynda jemlenendir.DCNE zarýad berijileriniň zarýad beriş netijeliligi ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - mehaniki zarýad

  Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - mehaniki zarýad

  .Uly göwrümli mehaniki zarýad beriş stansiýalary köplenç bilelikde ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagyna zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - Göçme zarýad

  Elektrik ulagyna zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - Göçme zarýad

  (1) Villa: Üç fazaly dört simli metr we garaşsyz awtoulag duralgasy bar.Göçme zarýad bermek üçin ýaşaýyş paýlaýyş gutusyndan garaageyň ýörite rozetkasyna 10mm2 ýa-da 16mm2 çyzyk goýmak üçin bar bolan ýaşaýyş elektrik üpjünçilik desgalaryny ulanyp biler.elektrik üpjünçiligi.(2) Gen ...
  Koprak oka
 • DC zarýad bermegiň artykmaçlyklary näme?

  Elektrik ulaglarynyň meşhurlygy bilen köp adam awtoulagyň zarýad ýaragyna üns berip başlady.Häzirki wagtda bazardaky iň köp ýaýran iki görnüş, DC zarýad beriji ýaraglar we AC zarýad beriji ýaraglar.Diýmek, DC ýarag ýaragynyň artykmaçlyklary näme?Näme üçin beýle köp adam bilen meşhur ...
  Koprak oka
 • DC ýaraglaryny zarýadlamak üçin dizaýn pikirleri

  Energiýany tygşytlaýan ulaglaryň örtüginiň yzygiderli gowulaşmagy bilen, DC zarýad ýaraglaryny ulanmagyň ýygylygy kem-kemden ýokarlandy we önüm dizaýnyna bolan talaplar has ýokary we ýokarlandy.Ine käbir dizaýn pikirleri.Ilki bilen, DC zarýadyny bilýän dostlar ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - adaty zarýad bermek

  Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - adaty zarýad bermek

  (1) Adaty zarýad beriş stansiýasynyň terezisi Elektrik ulaglarynyň adaty zarýad berişiniň häzirki maglumatlaryna görä, zarýad beriş stansiýasy adatça 20-40 elektrik ulagy bilen düzülýär.Bu konfigurasiýa agşamdan doly peýdalanmagy göz öňünde tutýar ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - ertirlik zarýad bermek

  Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýasynyň zarýad beriş usuly - ertirlik zarýad bermek

  .(2) Zarýad beriş stansiýasynyň elektrik üpjünçiligi shemasynyň adaty konfigurasiýasy ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagynyň güýçlendirijisini nädip ulanmaly (2)

  Elektrik ulagynyň güýçlendirijisini nädip ulanmaly (2)

  Elektrikli awtoulag zarýad berijileri ähliumumy bolup bilermi?Elektrik ulagynyň zarýad berijileriniň ähliumumydygy baradaky soragda köp adam dürli pikirde.Gözlegiň netijesine görä, müşderileriň 70% -i elektrik ulagy zarýad berijilerini ähliumumy hasaplaýar, müşderileriň 30% -i bolsa elektrik ulagy zarýad alýar ...
  Koprak oka
 • Elektrik ulagynyň güýçlendirijisini nädip ulanmaly (1)

  Elektrik ulagynyň güýçlendirijisini nädip ulanmaly (1)

  Zarýad berijiniň dogry ulanylmagy diňe bir zarýad berijiniň ygtybarlylygyna we hyzmat ediş möhletine täsir etmän, batareýanyň ömrüne hem täsir edýär.Batareýany güýçlendirmek üçin zarýad beriji enjam ulanylanda, ilki bilen zarýad berijiniň çykyş wilkasyny, soňra giriş wilkasyny dakyň.Zarýad berlende, güýç görkezijisi ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň