Bol OEM ýöriteleşdirilen hyzmat - Chengdu Dacheng New Energy Techenology Co. Ltd.

OEM ýöriteleşdirilen hyzmat

t

OEM ýöriteleşdirilen hyzmat

Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna laýyklykda laýyk önümleri maslahat beriň;

Reňkleri sazlamak, önümleri birikdirmek, beýleki funksiýalary goşmak we ş.m. üçin OEM hyzmatyny beriň.;

Satyşdan soň 24 sagat jaň ediň, meseläni 24 sagadyň içinde çözmegi wada beriň.

Müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna görä satuwdan soň hünär hyzmatyny beriň.

232ef0bf80773f15d098c480b744204
bfb3bdaef5aa2470c0ee2a0b4368223
940c2c73dd09d053bdd5fef20821a59
17b1ed732828948f719367be880ad8a
232c261bb5ce65e4bd8c9d6af2afbad
6b29efae76043c13d2c66966b25f00d

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň